After the storm – etter stormen

Varanger. The wide and mighty fjord as far east as you can get before you are in Russia. This is how the landscape shows up after the storm.

Varanger. Den vide og mektige fjorden så langt øst du kommer før du krysser grensen til Russland. Slik framstår landskapet når stormen har lagt seg

Vadsø
Fortsett å lese «After the storm – etter stormen»

60 Faces – 60 ansikter

On the edge of the cold Norwegian Sea you find a city that is more than 200 years. From the beginning mostly fishermen. But now people from more than 60 different nations live and work in Hammerfest. I have met these nice representatives for the diversity:

Ytterst mot det kalde Norskehavet finner du en over 200 år gammel by. I begynnelsen mest fiskere. Men nå bor mennesker fra mer enn 60 nasjoner i byen. Jeg har møtt disse flotte representantene for mangfoldet:

Torben Wisborg, Danmark. Overlege
Fortsett å lese «60 Faces – 60 ansikter»